اقامت تمکن مالی چیست؟

اقامت تمکن مالی روشی است که در آن فرد باید توانایی اثبات این موضوع را داشته باشد که از دارایی و قدرت مالی کافی برای زندگی بلند مدت به همراه خانواده در کشور مقصد برخوردار بوده، دارای یک درآمد ثابت از یک منبع درآمد خارجی است و بدون انجام کار در بازارهای جهانی، می تواند یک زندگی را به طور کامل در کشوری خارجی مدیریت کند.

معمولاً متقاضی باید برای اثبات این ادعا، یک حساب بانکی بین المللی افتتاح کرده و از یک سپرده با حد و حدودی که دولت کشور خارجی مشخص کرده برخوردار باشد. حسابی که همچون تضمین باید در هنگام حضور فرد و اعضای خانواده در کشور مقصد، دست نخورده و ثابت باقی بماند.

شاید برخی از افراد اقامت تمکن مالی را با روش سرمایه گذاری اشتباه بگیرند، روشی که شباهت زیادی به این نوع از اقامت دارد، با این تفاوت که نیاز به بودجه بیشتری داشته، در صورت سرمایه گذاری در یک کسب و کار، امکان فعالیت تجاری سرمایه گذار وجود دارد و وابسته به منبع درآمد خارجی نیست.

اما برای درک بهتر موضوع اقامت تمکن مالی، بهتر است در ادامه با ذکر چند مثال واقعی، چندین کشور ارائه دهنده این برنامه مهاجرتی را به همراه جزئیات به شما شرح دهیم.