اقامت کار آفرینی

در حال حاضر یکی از بهترین روش های اخذ اقامت و تابعیت کشورهای مختلف از طریق سرمایه گذاری می باشد و این روش نیز شامل چندین روش مختلف می باشد که نظیر؛ خرید ملک، ثبت شرکت، خود حمایتی، خرید سهام و کارآفرینی و … می گردد. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی می باشد که متقاضیان می توانند برای اکثر کشورها نظیر انگلستان، کانادا، استرالیا و … اقدام نمایند. راه اندازی بیزینس خارجی در کشورهای مختلف قوانین خاص خود را دارد. افرادی که قصد اقدام از طریق سرمایه گذاری را دارند بایستی شاخص های اقتصادی، استاندارد های سرمایه گذاری در هر کشور را بررسی نمایند افرادی که از طریق کارآفرینی قصد اقدام دارند بایستی دارای بیزینس پلن مناسب و ایده ای باشند که برای آن کشور صرفه اقتصادی داشته باشد و ایجاد منفعت نماید