کوفته سوئدی یکی از غذاهای محبوب و سنتی این کشور است