اخذ اقامت کشورفرانسه از طریق تمکن مالی

france-flag-circle

. کشور فرانسه واقع در اروپای غربی و در حوزه شنگن است.

مساحت

جمعیت

پایتخت

زبان رسمی

واحد پولی

اقامت خود حمایتی فرانسه

در اقامت خود حمایتی فرانسه، باید به دولت فرانسه اثبات شود که فرد متقاضی وضعیت مالی خوبی دارد و می تواند هزینه های خود و خانواده را در کشور فرانسه تامین کند.

توجه باید داشته باشید که شما به هیچ عنوان نیاز ندارید که در کشور فرانسه سرمایه گذاری کنید و یا سرمایه ای که دارید را به بانک های کشور فرانسه منتقل کنید.

فقط و فقط شما باید سرمایه خودتان را در حساب بانکی ایران به نمایش بگذارید.

درآمد ثابت ماهانه از 4 طریق زیر قابل اثبات می باشد:

  • اجاره ملک
  • حقوق ماهانه
  • سود حاصل از سپرده بانک
  • سود حاصل از سهام بورس