مقالات کشور ترکیه

ترکیه از جمله کشورهای توریستی و زیبا محسوب می‌شود که از فرهنگ، تمدن و امکانات تحصیلی و اجتماعی هم‌تراز با کشورهای پیشرفته اروپایی برخوردار است در حالی که هزینه زندگی در ترکیه در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار پایین‌تر است. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های مهاجرپذیری دولت ترکیه و آسانتر شدن اخذ تابعیت این کشور از طریق خرید ملک در ترکیه و یا سرمایه‌‌گذاری در ترکیه موجب شده است ایرانی‌های بسیاری این کشور را به عنوان مقصد مهاجرتی خود انتخاب کنند. این امر درحالی رخ می‌دهد که ترکیه وضعیت تابعیت دوگانه را به رسمیت می‌شناسد و مهاجران برای اخذ شهروندی این کشور مجبور به ترک تابعیت اصلی خود نیستند.

مساحت

جمعیت

پایتخت

زبان رسمی

واحد پولی